portfolio > Glitzy Nomads

Zig Zag
Zig Zag
glitter on photographic reproduction
10 1/2" x 7 1/2"
2016